EYLUL2017
İZMİR TREND ŞEHİR
İzmir, yerleşmek için en cazip kentlerden biri haline gelmeye başladı. TÜİK verilerine göre geçen yıl İstanbul’dan İzmir’e 16 bin kişi taşınmış. İzmir “yaşanacak şehir” olarak popülerleşmeye devam ediyor. Ancak “İzmir İstanbul olmasın” endişesi de yüksek. Peki, bu göç kentin ekonomisine, yaşam biçimine, dokusuna nasıl etki eder?