EYLUL2017
KLORAKSANAT İNİSİYATİFİ
İzmir'de sanat ortamına yeni bir soluk getirme amacıyla kurulan KlorakSanat İnisiyatifi, sanat alanında alternatif bir alan oluşturarak İzmirli sanatçıların görünürlüğünü arttırmayı hedefliyor. Sanat eserini ulaşılabilir kılma düşüncesiyle yola çıkan KlorakSanat, her hafta düzenledikleri mezatlarla sanat ve sanat tüketicisini bir araya getiriyor.