ARALIK2017
Önder Aydın
ÖNDER AYDIN: "Fabrika bacalarının çokluğu o ülkenin gelişmişliğini göstermiyor. Sanat ve kültür toplumsal olarak tüketiliyorsa uygar ve gelişmiş sayılıyorsunuz." Sanatın tüm dalları çok değerli ve ressamlık insanı yüceltecek en önemli mesleklerin başında gelir. Resim ve heykel sanatı bireysel bir eylem olarak yerine getirilebildiği için hem daha zor, hem de sanat niteliği daha üstündür. Tektir, bir benzeri yoktur ve tekrar da edilemez. Zira resim ve heykel özgün olduğu sürece, yaratıcısına da Sanatçı denir. Yani evrensel adıyla, artist… Bu adlandırma dünyanın her yerinde sadece ressam ve heykeltıraşlar için kullanılır.