HAZIRAN2018
FERİT OĞUZ BAYIR
Bu ay Anadolu Aydınlanmasında A.Nedim Atilla, ömrünün büyük bölümünü Foça'da geçiren Ferit Oğuz Bayır’ı sayfalarımıza taşıyor. Ferit Oğuz Bayır, devrimci, ilerici, aydınlanmacı bir eğitimci. İsmail Hakkı Tonguç’un dava arkadaşı. Köy Enstitüleri Destanı’nı yaratma yolunda inançla, dirençle çarpmış bir yürek. Hiç ikirciklenmeden savaşa katılan kalpaklı bir Kuva-yı Milliyeci.