EYLUL2018
NAMIK KEMAL
Aydınlanmanın öncü şairi: Namık Kemal Anadolu Aydınlanması yazı dizimizde Türkiye’de “Tenevvür” temellerinin atıldığı bir dönemin şairi ile beraberiz bu ay… Aslında “Aydınlanma” denilince akla gelen ilk isim o olmalı: Namık Kemal… Yurtseverlik, hürriyet, vatan, millet, şeref gibi kavramları Türk düşünce hayatına ve edebiyatına sokan ve yaşamı boyunca bu kavramlara bağlı kalan bir Tanzimat Devri aydınıdır Namık Kemal… Geçen ay birkaç günlüğüne Midilli’deydim. Kaç tane eski okul binası sorduysam hep aynı cevabı aldım: Namık Kemal’in Midilli Mutasarrıflığı döneminde yapıldı..