EYLUL2018
OSMANLI'DA SANSÜR
Osmanlı’da sansürlenen “Büyük Burun” hangi padişaha aitti? Geçmiş yüzyılda yani Türkiye Cumhuriyetinden önce bu topraklarda hüküm süren Osmanlı Devleti’nin uygulamalarına göz attığımızda yasaklar ve sansür açısından Osmanlı’nın karnesi pek de iç açıcı değil. Hayatın her alanda, gerek kamu düzeninde gerekse halkın yaşamını ilgilendiren konularda bunların yanı sıra medya başta olmak üzere, bazı sanatçı yazar ve çizerlere yönelik olarak her türlü sansür, yasak ve baskıyı uyguladığını görüyoruz. Osmanlı’da ilk sansür 1576 yılında Çorum’da Alevilere yönelik olarak uygulanmıştır. Bölgede yaşayan Alevilere 34 adet kitap geldiği iddiası Padişaha ulaşınca, padişah derhal Çorum Bey’ine bir buyruk göndererek “kitapların derhal toplatılmalarını, getirenlerin, alıp okuyanların bulunarak cezalandırılmalarını” buyuruyor.