EKIM2018
ABDULLAH CEVDET
Laikliği ilk telaffuz eden oydu: ABDULLAH CEVDET Türkiye Aydınlanması konulu yazılarımızın onuncusunda laiklik kavramına tam içeriğini veren Dr. Abdullah Cevdet’i saygı ile anıyoruz. Yazının başında kısa bir özetini verelim: 1912'de İçtihad dergisinde çıkan "Pek Uyanık Bir Uyku" başlıklı yazısında gelecekteki Atatürk Türkiyesinin özelliklerini çizmiş gibidir: Medreselerin kapatılıp yerlerine modern edebiyat ve fen kurumlarının açıldığı, tekke ve zaviyelerin kapatılarak gelirlerinin eğitim bütçesine eklendiği, muskacılık, üfürükçülük ve evliyaya sadaka vermenin yasaklandığı, fesin yerine yeni bir başlığın kabul edildiği, bütün yasaların günün gereksinimlerine göre yeniden düzenlendiği ve tek kadınla evlenmenin kabul edildiği ve dahası, sağlam ve arılaştırılmış bir Türkçeye kavuşmak için özel bir kurulun oluşturulduğu bir Türkiye.
zala balayage hair extensions balmain hair extensions clip in hair extensions uk best hair mask for fine hair how to make a ponytail wig cap hair extensions uk tresemme hair dryer boots black bridesmaids hairstyles hair extensions selena gomez hair clips 2018 vine mink brazilian hair 9a real hair wigs uk