MAYIS2019
KOOPERATİF DEVRİMİ
Gazi'nin Kooperatif Devrimi Cumhuriyetin tarım devrimcilerini ve bu konuda düşüncelerimizi 2019 yılı boyunca anlatmaya devam edeceğiz. Bu sayıda daha sonra sizlere anlatacağımız başarı hikayeleri öncesinde bir temel bilgi oluşturması açısından Mustafa Kemal Atatürk’ün kooperatifleşme üzerine gösterdiği çabaları anlatmak istiyorum. Ülkemizde kurulan ilk kooperatifler bir bakıma tarımsal amaca hizmet eden kredi kooperatifleriydi. Devlete ait toprakların imece usulü ile ekilmesi tarımdan elde edilen ürünlerin Köy İhtiyar Kurullarının yönetimindeki sandıklara verilmesi ve bu yöntemle köylülerin kredi ihtiyaçlarının karşılanması sağlanıyordu. Osmanlı Devrimcisi Mithat Paşa’nın başlattığı bu oluşumlar bugünkü Tarım Kredi Kooperatiflerinin temelini teşkil etmektedir. Ancak ülkemizdeki kooperatifçilik hareketi, disiplinli ve mevzuata göre gelişmesini ancak Cumhuriyet döneminde tamamlayabilmiştir. Cumhuriyetin kurulmasıyla beraber ülkenin sosyo-ekonomik yapısında önemli rol oynayan ve halkın yaklaşık yüzde 85’inin geçimini sağladığı tarım sektöründe verimliliği artırabilmek ve üreticiyi yoksulluktan kurtarabilmek için kooperatifçiliğe büyük önem verildi... Devlet, kooperatif hareketinin gelişmesi için gerekli düzenlemeleri Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapmaya başladı.
zala balayage hair extensions balmain hair extensions clip in hair extensions uk best hair mask for fine hair how to make a ponytail wig cap hair extensions uk tresemme hair dryer boots black bridesmaids hairstyles hair extensions selena gomez hair clips 2018 vine mink brazilian hair 9a real hair wigs uk