MART2017
YARIMADA ROTA: URLA-KUŞÇULAR-YAĞCILAR
Yarımada tarihi ve kültürel zenginliğinin yanı sıra Anadolu’nun bilinen ilk şaraphanesine sahip olduğu için de uluslararası bağ rotası için önemli bir durak. MÖ 2000’lerde Hititler ve Giritlilerin şarap üretip ihraç ettiği antik Çeşme limanında Bağlararası mevkiinde bulunan bu şaraphane, bağ rotasının en önemli tarihi dayanağı.