OCAK2018
GÜLBAHÇE BAZİLİKASI
Georg Weber; Gülbahçe Bazilikası ve Vaftizhanesi Georg Weber’in Eski Smyrna, Efes, Batı Anadolu antik kentlerinin suyolları gibi başyapıtlarının yanı sıra kıyıda köşede kalmış önemli bir çalışması da, Gülbahçe Bazilikası’dır. Gerek Gülbahçe’deki bazilika, gerekse Georg Weber’in bu çalışması pek bilinen bir konu değildir. Öncelikle böyle bir bazilikanın varlığının nasıl ortaya çıktığını açıkladıktan sonra Weber’in çalışmalarına bağlı olarak bazilika ile ilgili bilgilere yer vermekte yarar var. Daha önce de Weber ile ilgili biyografik bilgilere yer verirken kendisinin 19. Yüzyıl üçüncü çeyreğinden ölümüne kadar (1910) İzmir ve çevresi arkeolojisi konusunda bir otorite olduğunu belirtmiştim. Bu bağlamda kentin içinde ve çevresinde arkeoloji ile ilgili herhangi bir olayda başvurulan ilk isimdir Weber. Urla kazasına bağlı Gülbahçe’de (o zaman da aynı isim kullanılmaktadır,) bir köylü arazisinde bir kilise yapısı ortaya çıkardığında da ilk haber verilen isim yine Georg Weber olur.