KASIM2018
DR. REŞİT GALİP
Halkevlerini kuran, Andımızı yazan, Anadolu Medeniyetleri Müzesini tasarlayan… DR. REŞİT GALİP Kuşkusuz aydınlanma sadece bilimsel üretimde bulunmak demek değildir. Çağdaş bir toplum yaratmanın yolu, toplumsal hayatın tümüyle ışıtılmasından geçer. Bunun bilincinde olan Cumhuriyet aydınları ilk, orta ve yüksek öğretimin yanı sıra okulla temas kurma şansını kaçırmış ya da yakalama imkanı olmayanların bir başka deyişle sokaktaki insanın eğitiminin de ihmal edilmemesi, çağdaş standartlara ulaştırılması görüşünde fikir birliği içindedirler. Dr. Reşit Galip’in önderliğinde yapılan çeşitli çalışmalar sonucunda, 19 Şubat 1932’de Afyon, Ankara, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, Diyarbakır, Eskişehir, İzmir, Konya, Malatya ve Samsun’da ilk halkevleri kurulur. Bunları kısa süre içinde yenileri izleyecektir. İşte bu ay size anlatacağım kişi geçtiğimiz haftalarda “Andımızı” yazmış olmasıyla yeniden anımsadığımız Dr. Reşit Galip’tir… Reşit Galip ya da Mustafa Reşit Baydur (1893, Rodos - 5 Mart 1934, Ankara) 23 Nisan 1933’ten itibaren her sabah okullarda okutulan ve 2013’te kaldırılan Andımız’ın, Danıştay’ın kararıyla tekrar okullarda okutulmaya başlanması bekleniyor. Danıştay, 2013’te çıkarılan İlköğretim kurumlarından ‘Öğrenci Andı’ okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesinin yürürlükten kaldırılmasına karar verdi. Danıştay kararı şu şekilde açıkladı: “…içeriği itibariyle milli eğitim sistemimizin temel amaç ve ilkelerini gerçekleştirmeye katkı sağlar niteliği bulunan, dayanağı kural, ilke ve kavramlarda herhangi bir değişiklik bulunmayan öğrenci andının, herhangi bir kabul edilebilir gerekçeye dayanılmaksızın kaldırılmasında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.” Andımız, büyük aydınlanmacı, Türk siyasetçi ve doktor Reşit Galip tarafından yazıldı. Cumhuriyet 10. yılını doldururken 23 Nisan 1933 sabahı çocuklara okuduğu bu ant Çocuk Haftası’nın açılış konuşmasında tekrar edildi. Bu konuşmanın ardından ise Bakanlıkça, Cumhuriyet’in 10. yılından başlayarak okullarda bu andın sürekli okunmasına karar verildi. Andımız, 1972 ve 1997 yılında çeşitli değişikliklere uğradı. Bazı bölümleri anlamını koruyacak şekilde değiştirildi.
zala balayage hair extensions balmain hair extensions clip in hair extensions uk best hair mask for fine hair how to make a ponytail wig cap hair extensions uk tresemme hair dryer boots black bridesmaids hairstyles hair extensions selena gomez hair clips 2018 vine mink brazilian hair 9a real hair wigs uk