EYLUL2019
HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM
Bir 9 Eylül hikayesi: Kellesine 1000 Drahmi ödül konulan adam... Eski sayılardan seçtiğimiz bu bölümde 2005 Eylül sayımızda Tülin Biçer Yıldız'ın Kurtuluş mücadelesinin saygıdeğer neferlerinden Haydar Rüştü Öktem’in kızı: 1916 İzmir, Göztepe doğumlu Arma¤an Baykent ile yaptığı söyleşiyi aldık sayfalarımıza... “2. Meşrutiyet günlerinde İzmir’in en önemli gazetelerinden biri, ittihat ve Terakki Cemiyeti’nin yay›n organ› ittihat Gazetesi’ydi. Ancak, bir süre sonra politik gerekliliklerin de sonucu gazetenin ad› Anadolu olarak de¤iştirildi. Gazetenin yöneticisi, Başyazar Haydar Rüştü idi.
zala balayage hair extensions balmain hair extensions clip in hair extensions uk best hair mask for fine hair how to make a ponytail wig cap hair extensions uk tresemme hair dryer boots black bridesmaids hairstyles hair extensions selena gomez hair clips 2018 vine mink brazilian hair 9a real hair wigs uk