EYLUL2020
ACHMED TALİB
1917’de Alamancılar ve Achmed Talib 31 Ekim 1961 tarihinde Türk-Alman İşçi Alımı Anlaşması imzalanmış, Almanya’ya işçi gönderilmiştir. Halkımızın “Alamancı” olarak nitelendirdiği kişilerden bazıları ve çocukları halen Almanya’da yaşamaya devam etmektedir. Fakat benzeri bir anlaşmayla 1917’de de çocuk işçilerin Almanya’ya gönderildiği pek bilinmez. Bu çocuklardan biri de Ahmed Talib’dir. Ahmed, Konstantiniye’de 1901 yılında doğduğunda; babası Talib, ailesini ayakkabıcılık ve buz satıcılığı yaparak iyi şartlarda geçindirmektedir. Ahmed 3 yaşındayken annesi ölmüştür. 1915’de 14 yaşındayken babası Çanakkale’de şehit düşünce darüleytama (yetimhane) sığınmak zorunda kalmıştır. İslam Ansiklopedisinde yazdığına göre; darüleytam kurumları 1914’den itibaren Balkan ve 1. Dünya savaşlarında kimsesiz kalan çocukları barındırmak ve bir meslek edindirmek amacıyla kurulmuşlardı. 1. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’yi terk eden İngiliz, Fransız ve İtalyanların boşalttıkları yurt ve mekteplerde sahipsiz kalan çocuklar himaye altına alınmıştı. Boşaltılan mektep, yurt gibi binalara el konularak bunlar darüleytam haline getirilmiş ve savaşlar sebebiyle kimsesiz kalan çocuklar da İstanbul’da ve diğer bazı şehirlerde açılan bu müesseselere yerleştirilmişti. Kısa zamanda buralara alınan çocukların sayısı 16.000’e ulaşmıştı. Yetimlere tahsis edilen bazı binalar genişletildiği gibi çocuklara mesleki eğitim verme düşüncesiyle, savaş halinde bulunulan devletlerin tebaasına ait birtakım iş yerlerine de el konulmuş ve bunlar yetimlere ait atölyeler haline getirilmişti.
zala balayage hair extensions balmain hair extensions clip in hair extensions uk best hair mask for fine hair how to make a ponytail wig cap hair extensions uk tresemme hair dryer boots black bridesmaids hairstyles hair extensions selena gomez hair clips 2018 vine mink brazilian hair 9a real hair wigs uk