OCAK2022
EREN EYÜBOĞLU
Halk kültürünün zenginliğine büyülenen bir sanatçı Eren Eyüboğlu Sanat yaşamdan çıkmış, yaşamımızın önemli bir değeri olarak yerini almıştır. Kanımca sanatta kalıcılığın kriteri de burada beliriyor. Kalıcı olan, yaşamın bir değeri olan sanat, yaşamı içeren, soluk alıp veren bir sanattır. Çünkü yapıta kalıcılık kazandıran, yaşamın bizzat kendisi, girdiği yeni estetik görüntüdür. Ve estetik değeri, esere kazandıran da sanatçının kendisidir. Sanatçı, kendi bilinci ve duyarlılığı ile sanatına yön veren kişidir. Yani yaşamı kendi duyarlılığı ve bilinci ile yorumlayan, yaşamı yeni bir biçime ve anlama kavuşturan kişidir. Eren Eyüpoğlu işte böyle bir sanatçı. Onun Romanya’nın Yaş kentinde başlayan ve oradan Paris’e Andre Lhote’un atölyesine uzanan sanat eğitimi, 1931 yılında şair ve ressam Bedri Rahmi Eyüboğlu ile karşılaşmasından sonra Türkiye’ye uzanır. Romanya’dan Ernestine olarak gelen ve “1936 yılından itibaren ana yurdum Türkiye oldu” diyerek ismini Anadolu erenlerine yaraşır şekilde taşıyan, yurdunu seven, onu anlayan, onu anlatan Eren Eyüboğlu olarak ismini Türk resim tarihine yazdıran kişi olur. Eşi Bedri Rahmi Eyüpoğlu ile Anadolu’nun pek çok yerini gezer. Anadolu insanından ve kültüründen o kadar etkilenirler ki, her ikisi de bu kültürü tuvallerine taşıyacaklardır. Belli dönemlerde Bedri Rahmi resminin etkisinde kaldığı açıkça izlense de geriye kalan dönemler belirgin biçimde kendi ruhunun ve edindiği yeni kimliğin izlerini taşır. Bilhassa köylülere ve köy yaşamına dair eskiz ve akrilik çalışmaları, eşinin etkisinden sıyrılmış, tümüyle gerçekçi bir bakışın yarı soyut dışavurumcu bir biçimde ortaya çıkışıdır. Akriliklerden, yağlı ve sulu boyalardan, guajlardan ve eskizlerden mürekkep bir evren yaratır kendine. Yaşamı boyunca farklı teknikleri, farklı etkileri, birbirinden farklı formlara ve alanlara uygulayabilmesi ile yenilikçi bir tavır sergiler. Eren Eyüpoğlu ressam olarak yarı soyut dışavurumcu bir doğa görüşünü benimser. Seramik, karakalem, yağlı boya, sulu boya, ve guaj boya eserlerin yanı sıra eskizlerle geniş bir yelpazede eserler verir. Resmin yanı sıra Ankara Etibank, 4. Levent Konut duvarları, Ankara Çocuk Hastanesi, Cerrahpaşa Hastanesi ile Haydarpaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi için mozaik panolar gerçekleştirir.
zala balayage hair extensions balmain hair extensions clip in hair extensions uk best hair mask for fine hair how to make a ponytail wig cap hair extensions uk tresemme hair dryer boots black bridesmaids hairstyles hair extensions selena gomez hair clips 2018 vine mink brazilian hair 9a real hair wigs uk