EYLUL2017
KASURA, KESRİ, KESRE
Kasura, Kesri, Kesre ve Özdere... Boğucu sıcaklara veda ettiğimiz Eylül ayına merhaba derken bu sayının "Yaşanacak Köyler" bölümünde sizi kendi köyüme götürüyorum. Şimdiki adı ile Özdere'ye, benim tercih ettiğim ve terk etmediğim adı ile "Kesre"ye... Bir hafta sonunuzu Kesre'ye ve onun muhteşem güzelliklerle dolu çevresine ayırın... Karar sizin, bu köyde yaşanır mı?