EYLUL2018
TAN ORAL
İzmir kentim ve kendim Şairin dediği gİbi, doğduğum şehre dönmedim bir daha. Çok dolaştım, tüm yaşamım bir kentten diğerine, ailecek ya da tek, göçerek geçti. Oralara da, bir daha geri dönmedim. Bir istisnası var, o da İzmir! İzmir’de dünyaya gelmedim. Ama İzmir’den hep ayrıldım ve hep geri döndüm, onsuz olamadım. İlkokul, ortaokul, lise, yüksek okul, iş ve sanat hayatı, tüm sevdalanmalar, ilki de dahil nihayeti de, tüm hüsranları ile birlikte İzmir'de İzmirlilerle birlikte yaşandı. Hiç biri seçilmedi, hepsi başa geldi üstelik. Lezzeti de değeri de, işte burada olmalı. Ufak ufak anlatmaya çalışayım bakalım, çeşitli İzmir’lerimi ve İzmirli’lerimi...