TEMMUZ2016
ARADOLU HALK OYUNLARI
Prof. Dr. Metin And’ın Anadolu’dan gelmiş geçmiş tüm uygarlıkların mitologyasının ve ritüellerinin, özellikle de bolluk-bereket törenlerinin bugün Anadolu insanı tarafından dramatize edilerek oyunlarda nasıl yaşatıldığını anlatan “Dionisos ve Anadolu Köylüsü” adlı kitabı, şu satırlarla başlıyor: “Atatürk’ten beri bilinçli bir Anadolu sevgisi uyandı. Yalnız toprağına, köylüsüne değil, onun fışkırttığı uygarlıklara da duyulan; henüz ürkek, çekinik fakat soylu, anlamlı bir sevgi; aydınından gelen bir kucaklaşma isteği…