EYLUL2016
RONA AYBAY 'İNSAN HAKLARI DEDİKLERİ"
Prof. Dr. Rona Aybay; Bosna Hersek İnsan Hakları Mahkemesi eski yargıcı, Avrupa Konseyi Akil Kişiler Komitesi Üyesi, Yakın Doğu (KKTC) Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi… Daha birçok özelliğini sıralayabilirim, ama neden onun kapısını çaldığımızı kısaca anlatmak istedim. Rona Aybay, benim tanıdığım en nüktedan, mizah yanı güçlü hukukçulardan biri... 50. evlilik yıldönümleri için aylar öncesinden Milano’ya La Scala’da Carmen’i izlemek için bilet alacak kadar incelikli bir insan… Biliyorum, çünkü çok şanlıyım ki o benim komşum.