EYLUL2016
NURİ PINAR "EBRU TEKNESİNDEN YAŞAM"
Eminim ki, eski kitapların kapaklarına ve yan sayfalarını karıştırırken ebru sanatına rastlamışsınızdır. Geleneksel Türk ebru sanatının önemli bir özelliği, görsel zarafetin yanı sıra, bizlere mikro ve makro âlemlerden, çıplak gözün göremeyeceği ilginç güzellikler sunmasıdır. Bazı kaynaklar ebrunun, yüzsuyu anlamına gelen "abıru" sözcüğünden, bazı kaynaklar ise Orta Asya dillerinden Çağatayca’da hareli görünüm, damarlı kumaş ya da kâğıt anlamına gelen "ebre" den geldiğini söylese de en yaygın kanı, kelimenin kökeninin Farsça; bulutumsu, bulut gibi anlamına gelen "ebri" den gelmekte olduğudur.