EKIM2016
GÜNDOĞDU ROTARY KULÜBÜ
Gündoğdu Rotary Kulübü’nün Başkanı Ayda Özeren, bir Rotaryen olmayı içselleştirmiş ve adeta duyumsayarak benimsemiş. “Rotary, bir yaşam biçimidir” derken ekliyor: “Rotaryen olmak demek, ailenizi, çevrenizi, çocuklarınızı, çalışanlarınızı ve meslektaşlarınızı dâhil ettiğiniz büyük ve uluslararası bir aile olmak demektir.”