KASIM2016
ROTARY 2440. BÖLGE FEDERASYONU BAŞKANI İSMAİL RODOPLU İLE SÖYLEŞİ
Rotary 2440. Bölge Federasyonu Başkanı “Biz Rotaryenler fikri hür, vicdanı hür nesiller yetiştirecek modern, laik ve seküler bir demokraside yaşamanın bu ülke insanlarının en doğal hakkı olduğunu düşünüyoruz.”