SUBAT2017
TARİH: İKİÇEŞMELİK'TE YAHUDİ YERLEŞİMİ
Antik Dönemden 17.yüzyıla değin geçen zaman süreci içerisinde, İzmir’deki Yahudi varlığına ilişkin kısıtlı bilgiye sahibiz. Bunun çeşitli nedenleri var. Söz konusu süreç yaklaşık olarak 20 yüzyıl. Yani çok uzun bir zaman diliminden söz ediyorum. Ayrıca bu süreç içerisinde kentte kesintisiz bir Yahudi yerleşimi söz konusu değil. Öte yandan Yahudilerin kentteki kadim varlığına ilişkin çok az ipucuna sahibiz.