MART2017
İSTANBUL'DA BİR POLONYALI ADAM MİCKİEWİCZ MÜZESİ
İstanbul kendi kendine, başka bir anlatıma gerek duymadan bir şehrengizdir… Divan edebiyatında, bir kentin güzellerini ve güzelliklerini konu edinen manzum yapıtlara “şehrengiz” adı verilirdi. Bu türe, genellikle XVI. yüzyıldan sonra rastlanmaktadır. Daha önceki dönemlerde de şehrengizler yazıldığına ilişkin kayıtlar bulunmasına karşın, günümüze her hangi bir örnek kalmamıştır.