NISAN2017
ÖZEL İZMİR SEV İLKÖĞRETİM KURUMLARI
Dünyada bilgi, teknoloji ve buna bağlı olarak kavramlar hızla değişmekte. Bu nedenle, tüm bu değişimlere ayak uydurabilmek için toplumların bireylerden beklediği beceriler de değişmekte. Bilim ve teknolojideki ilerlemelerden dolayı, eğitimin bu gelişmelere uyum sağlaması gerekiyor. Bu uyum sürecinde, “Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu” kavramı önem kazanıyor.