MART2016
KALEM - AVRAM VENTURA
İzmirli yazar Avram Ventura, yeni deneme kitabı “İçimde bir başka ben” ile okuyucuyu bambaşka konularda düşünmeye çağırıyor…