SUBAT2016
AZİZ KOCAOĞLU “YARIMADA PROJESİ”
“Giderek kırsalımız-köylerimiz boşalıyor, giderek üretim düşüyor ve biz bir yerde kırsalımızı tamamen kaybetmekle yüz yüze kalıyoruz.” Bu sözler Aziz Kocaoğlu’na ait. Yarımada Projesi’nin çıkış amacı da bu. Küresel sorunlara İzmir’den bir cevap bu. Daha önemlisi yerelde ve yerinde kalkınmayı hedefleyen çok büyük bir fikir ve iş.