OCAKSUBAT2024
DAYANIŞMA EKONOMİSİ UYGULAMALARI YAYILIYOR
Dayanışma ekonomisi uygulamaları yayılıyor Avrupa Birliği Sosyal Ekonomi Eylem Planı'nın (TSE) nasıl tanıtıldığını biliyor musunuz? "İnsanlar için çalışan bir ekonomi inşa etmek istiyoruz" diyorlar. Kesinlikle doğru bir tanımlama, çünkü sosyal ekonomi dışındaki uygulamaların insanlar için çalışmadığı gerçeğini de ortaya koyuyor. TSE kısaltması “Third or Social Economy” kavramının baş harflerinden geliyor. Avrupa Komisyonu'nun 2021 yılında güncellediği yeni sanayi stratejisinde 14 sanayi ekosistemini tanımlanmış ve bunlardan biri tabii ki sosyal ekonomi. Son dönemde yayınlanan Birleşmiş Milletler, OECD veya AB düzeyindeki politika belgelerinde sosyal ekonomi kavramını daha fazla görmeye başladık. AB Komisyonunun tespitlerine göre Avrupa çapında 2,8 milyon sosyal ekonomi kuruluşu olduğu ve bunların 13,6 milyon kişiyi istihdam ettikleri tahmin ediliyor. Bir başka tespit ise sosyal ekonominin yarattığı işlerde daha çok kadınların çalıştığı. 2021-2030 yılları arasında uygulanacak Eylem Planı ile sosyal inovasyonun geliştirilmesi, sosyal ekonominin desteklenmesi hedefleniyor.