OCAKSUBAT2024
EVRENOSOĞLU AİLESİ
Ataları, Osmanlı’nın ilk akıncı beyleri Evrenosoğlu Ailesi Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk yüzyılına damgasını vurmuş önemli bir kumandanın, Gazi Evrenos Bey’in soyundan geliyorlar. İmparatorluğun Mihaloğulları, Malkoçoğulları ve Turahanlıoğulları gibi ilk akıncı ailelerinden. Şimdiki kuşak hangi tarih kitabını açsa, bu yüzden soyadlarını görüyor.