MARTNISAN2024
MART NİSAN 2024
Bu sayımızdan başlayarak "Demokrasi" başlığı altında dünyanın en iyi yönetimi olarak nitelenen sistemi mercek altına alacağız. Acaba hangisi gerçek demokrasi diye soracağız. Katı bir totaliter rejimle yönetilen ülkelerin adlarında bile demokrasi yer alıyorsa bunu sormaya hakkımız var değil mi? Demokrasi bir yönetim biçimiyse onun geliştirilmesi ve güçlendirilmesi de yönetenlerin işidir. Ancak burada bir sürü soru ortaya çıkıyor. Önce yönetenlerin demokrasiden ne anladıkları sorusu akla takılıyor. Kendi güçlerinin çoğalmasını mı ya da çevrelerinin güçlerinin çoğalmasını mı anlıyorlar acaba? Yoksa halkın kendi kendini yönetmesini işaret eden demokrasiyi halkın mutluluğunu yaratmasını bir aracı olarak mı görüyorlar? Gelin bunu araştıralım. Demokrasinin nimetlerinden yararlanan bir toplum olmanın ilk kurallarından birinin fertlerin sorgulama becerisinin gelişmişliği olduğunu da unutmayalım. Mart sonunda yerel seçimler var. Bize seçmemiz gereken adayları sunan siyasi partiler ne derece doğru adaylar belirledi acaba? Seçin de görün...