EYLUL2016
FERDINAND CHEVAL'İN İDEAL SARAYI
“Sabır Taşı” söylemi, bu mimariden gelmiş olmalı dilimize. 43 yaşındaki Fransız postacı Ferdinand Cheval’in tam 33 yıl boyunca her gün yaklaşık 30 kilometre yol yürüyerek hiçbir mimari düzene, plana veya kurala uymadan hayata geçirdiği sanat eseri Le Palais Ideal (İdeal Saray), sadece farklı boyutlardaki taşlardan meydana geliyor.